Project

Hefei Procuratorate of Anhui Province

Hefei Procuratorate of Anhui Province

Beijing Foreign Experts Building

Beijing Foreign Experts Building

Yujing Dongfang, Lanzhou City, Gansu Province

Yujing Dongfang, Lanzhou City, Gansu Province

Sangtai Danhua, Shenzhen, Guangdong

Sangtai Danhua, Shenzhen, Guangdong

Lijiang Garden, Lijiang City, Guangxi

Lijiang Garden, Lijiang City, Guangxi

Xinhai Holiday, Shijiazhuang City, Hebei Province

Xinhai Holiday, Shijiazhuang City, Hebei Province

Home Building of Bearing Factory in Luoyang City, Henan Province

Home Building of Bearing Factory in Luoyang City, Henan Province

Harbin Construction Bank Head Office, Heilongjiang Province

Harbin Construction Bank Head Office, Heilongjiang Province

Changchun Municipal Government Building, Jilin Province

Changchun Municipal Government Building, Jilin Province

Nanjing Municipal Government of Jiangsu Province

Nanjing Municipal Government of Jiangsu Province

Pujiangyuan, Shenyang City, Liaoning Province

Pujiangyuan, Shenyang City, Liaoning Province

Hohhot Railway Garden, Inner Mongolia

Hohhot Railway Garden, Inner Mongolia

Green City, Weifang City, Shandong Province. Chengyuan

Green City, Weifang City, Shandong Province. Chengyuan

Yushan Meijun, Taiyuan City, Shanxi Province

Yushan Meijun, Taiyuan City, Shanxi Province

Tianjin Fuli Group

Tianjin Fuli Group

Platinum Mansion in Wenzhou City, Zhejiang Province

Platinum Mansion in Wenzhou City, Zhejiang Province

Industrial Bank of Quanzhou City, Fujian Province

Industrial Bank of Quanzhou City, Fujian Province

Nanyang Seaview Hotel, Zhuhai City, Guangdong Province

Nanyang Seaview Hotel, Zhuhai City, Guangdong Province

Liaoning Technical Supervision Bureau

Liaoning Technical Supervision Bureau

Jinan Municipal Government of Shandong Province

Jinan Municipal Government of Shandong Province

< 123 >